Home » Tag Archives: אלעל קרגו

Tag Archives: אלעל קרגו

ארזתם לבד? משלוחי דואר בטיסות נוסעים

ארזתם לבד? משלוחי דואר בטיסות נוסעים

העלייה בכמות המשלוחים הבינלאומיים השפיעה על ענפים רבים, בהם ענף התעופה. לצד מטוסי מטען, גוברת המגמה של הטסת מטענים גם באמצעות מטוסי נוסעים. איך זה עובד ומה היתרונות? העלייה המתמשכת בביצוע רכישות אונליין והתחזקות הסחר האלקטרוני בארץ ובחו"ל, מובילים למצב שבו חבילות מוטסות ברחבי העולם באופן יומיומי. בשגרה, חבילות רבות מוטסות באמצעות מטוסי מטען ואילו רק חלק קטן יחסית מוטס ...

Read More »